Özel LASIK Uygulamaları

Özel LASIK uygulamalarının 3 çeşidi; 
1.       Topografi (kornea haritası) rehberli LASIK
 
Kornea haritasında düzensizlik varsa uygulanır:

  • Daha önce LASIK olup gözünde numara kalmış kişiler
  • Daha önce katarakt, kornea nakli, pterjiyum (gözde et) için LASIK olmuş kimseler
  • Asimetrik astigmatizması olanlar

2.       Wavefront (dalga cephesi) rehberli LASIK
 
Dalga cephesi analizi, gözde “aberrasyon” denen ve görme kalitesini bozan kusurları tespit eder. Bu analizde, aberrasyonlar fazla bulunursa, wavefront-rehberli LASIK uygulanır.
 
3.       Custom Q LASIK
 
Kornea topografisi ve wavefront analizi normal olduğu halde, korneanın optik özelliklerinden kaynaklanan görme kalitesi problemi olanlara custom Q LASIK uygulanır.
 
Özel LASIK uygulamaları, ancak gerekli olduğunda uygulanır. Gerekli olmadığı hallerde uygulandığında, görme netliği yönünden standart LASIK’e üstünlük sağlamaz.

Yazar Hakkında :

Yazmaya Başlayın ve enter tuşuna basın